DB plus bijenkast

Hoe pak je het bijenhouden goed georganiseerd aan. Bijenwoningen, gebruiksvoorwerpen bij het houden van bijen.
Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:29

Toepassen van de onderzoeken :

A. Beweging van de thuiskomende haalbij

Het wordt in veel gevallen de beladen haalbijen niet gemakkelijk gemaakt door slecht gekozen invliegopeningen, verlaagde diepere bodems, hellende '˜afwaterende' bodems of roosters (varroarooster, draadnetten'¦), we zien ook constant dode bijen die ruggelings met de vleugels vastgeplakt raakten op vochtige vlakke invliegopeningen, daarom :

10. Het bodemontwerp kreeg een groot hellend landingsvlak dat het de bijen gemakkelijk maakt op de juiste plaats te landen bij de eerste poging. Ze hoeven op de flauwe helling niet eerst te recupereren maar lopen dadelijk binnen. Geschilderd in een gunstige opvallende bijenkleur krijgen ze een oriënteringsvlak waar ze niet naast kunnen kijken (zie vb. foto).

11. Het hellend landingsvlak werd doorgetrokken tot onder de raampjes, waardoor ze dadelijk de ramen op kunnen. Veel bijen vliegen binnen tot praktisch onder de raampjes.

12. In de bodem werden onder de raampjes loopbruggen voor de bijen voorzien, zij kunnen hierdoor dadelijk naar elk gewenst punt op de raampjes zonder omwegen .

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:30

B. Vochtonderzoek in bijenkasten

Uitgebreid onderzoek dat 1.5 jaar in beslag nam en niet in een paar lijnen is samen te vatten.
Enkele belangrijke waarnemingen zijn dat in de huidige Styropor kasten onder het deksel heel dikwijls (en niet alleen in de winter) relatieve luchtvochtigheidswaarden (RV) voorkomen van om en bij de 95% met plaatselijk zelfs condens (RV 100%) en dat de bijen voor zichzelf (tros) in alle seizoenen een RV van 45-50 proberen aan te houden, blijkbaar hun voorkeur RV.

13. Het deksel van de DBplus kast is het resultaat van deze studie. Ze kwam als meest praktische oplossing voor bijenkasten uit het vooronderzoek. De idee is niet langer de bijen aan het werk te zetten om de vochtige lucht langs een open bodem weg te laten ventileren maar het vocht langs natuurlijke weg (diffusie), zonder energieverlies voor de bijen, doorheen damp-open materialen af te voeren langs boven. Hierbij mocht geen tocht of warmteverlies voorkomen voor de bijen.
Het deksel met al haar onderdelen (afdekplaat, isolatielagen, waterdampdrukkamer) werd volledig berekend om, onder de gemeten omstandigheden van temperatuur en vochtigheid in kasten in de verschillende seizoenen, de bijenruimte op max. RV 50 te houden. De vochtige lucht wordt daarbij volledig afgevoerd via waterdamproosters in het deksel of condenseert tegen dit rooster of in de omgeving ervan, ver weg van de bijenruimte.
(over het volledige onderzoek met technische data komt nog wel ooit een geschrift).

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:32

C. Veldonderzoek naar bijensterfte

Liep gedurende 2 jaar waarbij heel wat sterftesituaties bij de imkers zelf werden geanalyseerd.

Ook hier in een notendop de bevindingen : veel winterbijen gaan verzwakt de winter in.
Grote oorzaak is de klimaatswijziging die alle traditionele streekeigen drachten vervroegt, terwijl de bijen met de warmere nazomers later winterbijen aanmaken. Door het gebrek aan voldoende rijk en gevarieerd stuifmeel in die periode kunnen ze zich niet tot vitale bijen met een gezonde ziekteweerstand ontwikkelen en vallen ten prooi aan allerhande belagers : schimmels, bacteriën, gisten, parasieten, virussen, koude winters, vocht en tocht in kasten...
Waar het drachtplantenaanbod in het najaar niet voldoende is en niet dadelijk kan verbeterd worden, kunnen we niet anders dan onze bijen zo goed mogelijk verzorgen, door de belagers uit te schakelen of te minimaliseren, en de bijen een goede behuizing te bieden waarin ze rustig probleemloos in kunnen overwinteren.

Dat betekent :

- vocht weren in kasten want vocht en warmte vormen overwinteringparadijzen voor veel belagers
- de bijen mogen niet te veel energie (weerstand) verliezen aan het op peil houden van de temperatuur en aan het wegwerken van het overtollige vocht

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:33

De eerste echte volledig isolerende behuizing voor de bijen

Door de oplossing van het vochtprobleem langs boven (zie 13), wordt er niet meer met open bodems gewerkt. In de DBplus kast kan de bodem het ganse jaar dicht blijven waardoor niet langer 35% van de kastwarmte door de bodem verdwijnt of een hittegolf de bijen niet langer deert in de zomer.
Hierdoor wordt het voor de bijen veel gemakkelijker om hun ideale klimaat in de afgesloten, volledig geïsoleerde kast te handhaven, ze zijn veel minder gevoelig voor de buitentemperatuur.

14. De bodem wordt dicht gehouden d.m.v. de dichte bodemlade in EPS.

Gekende thermische bruggen bij de bestaande kasten werden opgelost :

15. De uitwendige handgrepen aan de rompen geven daar niet langer een thermische verzwakking
16. Geen overbodige handgrepen aan voor en achterzijde van de kast.
17. De bekende rand-koudebrug in de sponning tussen romp en deksel , waar het water infiltreert, werd opgelost door het deksel overkragend te plaatsen met druiprand.

Door het droge kastklimaat en de volledig geïsoleerde behuizing :
- is het kastklimaat veel minder gevoelig voor de schommelingen van buitentemperatuur en '“vocht en kan het door de bijen gemakkelijker op peil gehouden worden
- het temperatuurverval tussen wintertros en wand (en vooral bodem) is veel geringer
- vochthaarden waar belagers zich goed voelen werden uitgeschakeld
- kantramen zullen niet langer aangetast worden door schimmels, ze moeten ook niet langer worden weggelaten ten behoeve van een betere ventilatie. Elk voorraadraam kan in de kast blijven en de bijen kunnen de kast benutten van wand tot wand
- het belangrijkste : de winterbijen verliezen veel minder energie en kennen veel minder schommelende pieken waarin ze tot het uiterste moeten gaan. Hun, soms al wankele, ziekteweerstand wordt niet langer verder aangetast.
- de bijenvolken komen sterker de winter uit

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:34

Kennis van materiaal, het procédé en de werkingen achteraf + korte opvolging van het productieproces.

18. De speling tussen de verschillende delen van de uiteindelijke kast kon beperkt worden tot 1 mm ! zodat propolisaanzet tot een minimum wordt herleidt. De delen gaan zonder beitels uit elkaar.
19. Een moerrooster met de juiste doorgangsopeningen kon in EPS gerealiseerd worden

Verhuizen van kasten

20. Om het '˜warmlopen' van de bijen op te vangen kan bij het verhuizen of reizen steeds de dichte bodemlade en een isolatielaag in het deksel uit de kast worden genomen.
21. Alle uitsprongen aan zij- en achterkant van de kast (handgrepen, dekseloversteek en laden-sluitblok werden even groot genomen. Hierdoor kunnen kasten rug aan rug en tegen elkaar worden gezet.
22. Deksel en bodem kregen riem-inkepingen om de riemen op de juiste plaatsen te houden per kast of per groep van kasten

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:35

Een kast op bijenmaat.

Bewegingsvrijheid voor de bijen en respect voor bijenruimte werden overal toegepast.

23. De bijenmaat van 8 mm werd volledig aan de bovenzijde van de rompen voorzien, zodat afdekplaten niet op de ramen liggen en de belangrijke '˜overloop' boven de ramen steeds behouden blijft
24. Het sponningontwerp voorkomt het bijen pletten bij het neerzetten van een romp op een vlak of op een andere romp
25. De bijenmaat wordt voor het eerst zelfs gerespecteerd aan de buitenzijde van de oren, zodat de ramen volledig los komen te hangen
26. De loopbruggen in de bodem staan op bijenmaat zodat bijen niet meer gaan onderbouwen onder raampjes.
27. Het speciaal ontworpen multikader met moerrooster of bijenuitlaat respecteert de bijenmaat volledig, geen vastgeplakte moerroosters of bijenuitlaten meer !

Bijen worden veel minder gestoord tijdens werken of behandelingen in of aan het volk :

- het uitnemen van raampjes gaat nu gemakkelijk, zonder veel gewring met beitels of raamheffers
- de ganse heisa die het loswringen van moerroosters teweegbrengt in een volk is nu voorbij
- het plaatsen en vervangen van moerrooster door uitlaatbord kan nu rustig gebeuren
- veel bewerkingen kunnen via de bodemlades gebeuren

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:36

Een kast op imkermaat.

Het praktisch gebruik van de kast voor de imker bij het werken aan en in de volken.

28. Door de kleine speling tussen de onderlinge delen (zie 18) kunnen kasten gemakkelijker van elkaar worden gehaald, beitels zijn overbodig.
29. Doordat de raampjes volledig los liggen kunnen ze met de vingers worden uitgelicht zonder werktuigen
30. De handgrepen van de rompen werden zo ontworpen dat ze aan de bovenzijde van de rompen staan. De hand kan nu gedeeltelijk op de romprand rusten, de vingers onder de handgreep
31. Het voederen (bijvoederen, inwinteren) gebeurt gewoon onder het deksel. De multikader, met voederplaat met 2 openingen, geplaatst onder het deksel, geeft daar een hoge vrije ruimte en laat het gebruik toe van alle handelsvoederbakken in pvc die gemakkelijk te reinigen zijn.
De 2 openingen maken het mogelijk om verschillende voedingen gelijktijdig te geven (bv. water en suikerdeeg of siroop en stuifmeelvervanger).
32. De multikader met moerrooster of uitlaatbord zorgt voor een vlot wisselen van moerrooster voor uitlaatbord de dag voor honingoogst en het vlot terugplaatsen van het moerrooster erna. Geen vastgebouwde moerroosters of moerroosterkaders meer onder of op ramen. Alles gebeurt rustig zonder storing van het volk dat daardookook minder agressief reageert
33. De werkruimte in de bodem, die simpel via een conisch sluitblok aan de achterzijde te bereiken is, bevat 2 afzonderlijke laden. Bij het uitnemen van de (bovenste) varroalade kan op de bodemlade bijgevoederd of behandeld worden.
34. Via het ladensysteem kan de imker op elk moment de toestand van zijn volk controleren zonder daarvoor bv. de belangrijke winterdichtingen bovenin de kast te moeten verbreken. Op de varroalade kan hij de sterfte van de bijen volgen, op de bodemlade mul controleren en mijten tellen. Het volk kan ongemoeid overwinteren, de imker kan zijn nieuwsgierigheid bedwingen door naar zijn laden te kijken.
35. De voorzieningen aan de kast maken het de imker gemakkelijker om de kast te verhuizen (zie 20-22)
36. Bij de voorjaarskuis hoeven geen rompen meer van bodems gelicht te worden, men kuist gewoon de laden. Op de bodem zelf kunnen geen resten achterlijven.
37. Moerrooster, uitlaatbord en laden werden voorzien van vingergrepen om de delen gemakkelijk te lichten of schuiven
38. De neus van de bodem werd 20 mm van het bodemvlak gelicht om het mogelijk te maken (voor de liefhebbers) om een zwermbord onder de neus te plaatsen om een zwerm te laten inlopen.
39. Het werken in en aan de DBplus kast verloopt vlot en zonder stress, waardoor er tijd gewonnen wordt.

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:37

Duurzaamheid kast

De levensduur van de Styropor kast werd verbeterd :

40. er worden minder indrukken achter gelaten van werktuigen zoals kastbeitels , raamheffers enz. omdat het hardere kastmateriaal er beter tegen kan en omdat het gebruik van werktuigen in veel gevallen niet meer nodig is.
41 het gekende fenomeen van de spechtenschade bij de Styropor kasten werd aangepakt.
Het hardere materiaal ontmoedigt de specht om hierin gaten te maken. De gevoelige plaatsen waar spechten het eerst gaten maken zijn de inwendige handgrepen, waar de wand nog veel dunner is. Vooral de groene specht weet deze zwakke plekken snel te vinden.
Dit was meteen één van de voornaamste redenen om de handgrepen van de DBplus kast uitwendig te maken, waardoor de specht zijn geliefkoosde plekjes kwijt is.

Gebruikersavatar
marc
Berichten: 1073
Lid geworden op: vr 10 sep 2004, 01:34
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door marc » wo 14 mei 2008, 23:38

Ik gebruik de laatste gereserveerde ruimte om een eind aan het verhaal te breien want anders zit ik hier de komende 2 weken nog elke dag laat aan de PC.

Elk onderdeel zou nog apart besproken kunnen worden want elk hoekje, afschuining of uitsprongetje heeft een eigen ontwerpverhaal met logische ontwikkeling. Het ontwerp van de muizenwering bv. houdt de inschijnende winterzon (via het schuine landingsvlak) tegen, door de doorgangen diep onderin te voorzien, de openingen in het moerrooster zijn aan onder- en bovenzijde anders, rekening houdend met de beladen bijen enz'¦
Alle laatste info en nieuwe vragen vind je op het daarvoor voorziene forum. Het gebruik van de DBplus spreekt voor zich, een boek over hoe je best met de kast moet werken (om ontwerpfouten recht te trekken) komt er dus niet [:)].

We verdelen de kast zelf, we zijn dan ook de laatste tijd meer magazijnier en verpakker dan wat anders, maar het wordt met plezier gedaan. Je zal dus de DBplus kast niet vinden in de plaatselijk imkerzaak. Er zijn bestellingen uit alle richtingen, de kans wordt wel groter dat ze in jouw buurt ergens opduikt.
Momenteel wordt ze van tegen de Franse grens tot Noord Nederland gratis aan huis gebracht.
Veel imkergenoegens, M.

Gebruikersavatar
Jelte Pieter Dijkstra
Berichten: 5028
Lid geworden op: ma 19 feb 2001, 00:00
Imker sinds: 1998
Aantal volken: 0
Bijenras(sen): baastaard (mijn lievelingsbij), ca, bu
Locatie: Belgie
Contacteer:

Re: DB plus bijenkast

Bericht door Jelte Pieter Dijkstra » vr 16 mei 2008, 00:08

Ah die Mark...

klinkt goed!! Ik denk dat je op deze manier veel imkers gaat intereseren en wellicht over de streep trekt mbt tot aanschaf van de kast. Ik merk nu toch wel dat over heel wat dingen flink is doorgedacht...wat ik niet kon vermoeden zo op het eerste gezicht. Ik denk dat je dit verhaal ook zeker op je site moet zetten!

Ik kan nu even niet heel uitgebreid reageren, maar heb nog wel een vraag. De styropor die gebruikt is voor deze kast....verschilt die met de styropor van de Segeberger??

jp

Plaats reactie

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten