Honingroof op Kreta gruwelijk afgestraft.

(van deze prachtige vaas had ik een oude zwart/wit afbeelding; de conservator van het British museumwas zo aardig mij een recente foto toe te sturen! hennie oes)

Deoude Griekse amfoor op de afbeelding stamt uit 540 v.c. en is niet zonder schade door de eeuwen heen gekomen maar de schildering is nog scherp: vier manlijke figuren, met baard, naakt, worden aangevallen en gestoken door ziedende bijen.
De figuur links wordt gestoken op zijn rug, knie en voet; vol pijn tilt hij zijn linker been op; met een tak weert hij zijn aanvallers af.
De man ernaast zit ineengedoken; bijen steken hem op zijn hoofd, arm, knie, voet en penis; hij slaat zijn linkerhand voor zijn gezicht.
Daarnaast probeert een man met een tak de bijen te verjagen, die hem steken in borst, arm en rug.
Rechts duikt de figuur ineen; in zijn hand nog de stenen schijf, waarop de korf stond, die hij wilde beroven; hij kreeg steken op zijn hoofd, borst, linkerknie en penis.Overal vliegen nog de razende bijen rond.
Het verhaal dat wordt afgebeeld is een van de vele mythen, waarin bijen een belangrijke rol spelen. De pas geboren Zeus dreigt door zijn wrede vader Kronos verzwolgen te worden; zijn moeder verbergt haar zuigeling in een grotop het eiland Kreta. Daar wordt hij door goddelijke honingbijen grootgebracht en gevoed met honing. Niemand mocht de grot betreden. Vier mannen echter, met naam bekend, gingen erop uit om honing te stelen uit de grot. In veilige kleding betraden zij de grot en tilden de korven op, die rijkelijk gevuld waren. Op dat moment opent de kleine Zeus zijn ogen en wat toen gebeurde was verschrikkelijk:De kleding viel af van hun lijf en woedende bijen vielen hen aan en staken op de meest gevoelige plaatsen. Voordat de mannen echter met deze afstraffing aan een pijnlijklevenseinde zouden komen, veranderde Zeus hen in vogels en konden zij ontsnappen. In de heilige grot immers mochten geen doden vallen.
Het zou toch bijzonder zijn als ook heden ten dage vandalen die zich aan onze bijen vergrijpen op gelijksoortige wijze hun loon kregen.